Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Myslava Mestská časť Košice
 
 

POZVÁNKA - 4. ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA - 13.9.2017 - 14.30 - Klub dôchodcov v MyslaveVytlačiť
 

Starostka Mestskej časti Košice-Myslava

 

Pozvánka

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2017 o 14.30 hod v Klube dôchodcov

 

S týmto navrhovaných programom:

Program:                                                                    

Otvorenie:

1.   Schválenie návrhovej komisie

      Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

      Schválenie programu rokovania

     2.    Prerokovanie požiadavky investora – VILLAPARK Myslava s.r.o., zmena stavby pred        dokončením

     3.   Prerokovanie požiadavky investora – VILLAPARK - zmena územného plánu zóny Myslava podľa predloženej objemovej štúdie „Polyfunkcia na Kope“

     4. Rôzne

     5. Záver

 

                                                               ....................................................

                                                                        Ing.Iveta Šimková

                                                               starostka MČ Košice - Myslava

 

Pozývame hlavne obyvateľov lokality Na Kope, ktorí chcú byť informovaní o zámeroch investora VILLAPARK Myslava s.r.o. v tejto lokalite


 
 


Úvodná stránka