Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Košice, v správe mestskej časti Košice-MyslavaVytlačiť
 

Zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Košice, v správe mestskej časti Košice-Myslava

v zmysle §9 a) zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci

 

I. Predaj nehnuteľného majetku mesta Košice, v správe mestskej časti Košice-Myslava priamym predajom žiadateľom

 

Predaj pozemku parc. č. 1702/3 s výmerou 190 m2 v k. ú. Myslava za cenu 9 522,80 €

 

K uvedenej nehnuteľnosti môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 18.7.2017 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestská časť Košice-Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice resp. osobne na sekretariát s vyznačením „Neotvárať zámer predaja nehnuteľnosti“.

Bližšie informácie na tel. čísle: 055/6853 112

 

V Košiciach dňa: 30.6.2017

Zverejnené dňa: 3.7.2017

Zvesené dňa:

 

Spracoval: Ing. Lacko


 
 


Úvodná stránka