Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Myslava

Pozvánka - Neplánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Myslava - 20.9.2018 - 16.00hod. - Klub dôchodcov v MyslaveVytlačiť
 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Košice-Myslava dňa 13.9.2018

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

neplánované zasadnutie  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Myslava

 

ktoré sa uskutoční dňa 20.9.2018 o 16.00 hod

 v Klube dôchodcov v Myslave

Návrh programu:                                                                    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Otvorenie

  • Voľba návrhovej komisie
  • Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  • Schválenie programu rokovania

 

2. Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy, resp. jej dodatku

  • Žiadateľ Uncertain s.r.o. Čordákova 34, Košice, IČO: 46373071
  • Predmet nájmu – časť stavby súp.č. 471, Kultúrny dom
  • Účel nájmu – v rozsahu NZ uzavretej 19.9.2012

 

3. Odkúpenie pozemkov na vybudovanie chodníka oproti škole – rozpočtové opatrenie č. 4

 

4. Prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MZ MČ Košice-Myslava č. 134/2018 k bodu rokovania č. 8a, zo dňa 21.8.2018

 

5. Záver

 

 

 

 

                                                               ....................................................

                                                                        Ing.Iveta Šimková

                                                              starostka MČ Košice - Myslava


 
 

Upútavky na oznamy

Zriadenie služieb Telekomu (internet, televízia, pevná linka) po optickej sieti - 20.,26.,27.3.2019 - 15:00-18:00 - Klub dôchodcov

Oznamujeme občanom, že v dňoch
 
20.3.2019, 26.3.2019, 27.3.2019
 
v čase 15:00 - 18:00
 
prídu pracovníci T ...viac...

Zverejnené 19.3.2019


 

Deratizačné balíčky pre občanov MČ Košice-Myslava

MČ Košice-Myslava oznamuje, že ponúka svojim obyvateľom deratizačné balíčky na ničenie škodcov (hlodavcov). Balíčky sú k dispozícii na Miestom Úrade M ...viac...

Zverejnené 18.12.2018


 

Informácia o krokoch starostky Ing. Ivety Šimkovej

Informácia o krokoch starostky Ing. Ivety Šimkovej, k:
1. Nespokojnosti občanov s novovybudovaným chodníkom vedľa Myslavskej cesty na Maši
...viac...

Zverejnené 4.12.2018


 

Cintorín - Vyhadzovanie zamrznutých kvetov

Žiadame návštevníkov cintorína v Myslave, aby zamrznuté kvety z hrobov vyhadzovali na kompostovisko v severnom rohu cintorína vedľa Domu smútku. Kveti ...viac...

Zverejnené 29.11.2018


 

Zimná údržba ciest a chodníkov - Na Kope I-X, Ulica na Grunte, záhradkárske lokality Kamenný potok I, II, III a Girbeš

Oznamujeme občanom, že cesty a chodníky na uliciach Na Kope I-X, Ulica na Grunte a v záhradkárskych lokalitách Kamenný potok I, II, III a Girbeš nemá ...viac...

Zverejnené 27.11.2018


 

Inštalácia optického kábla - od 14.11.2018 - Myslavská od domu č. 1

KABEL.jpg

Dnes t.j. 14.11.2018 sa začína s inštaláciou optického kábla v MČ Myslava na Myslavskej ulici od domu  č. 1. Žiadame občanov o zhovievavosť a trpezliv ...viac...

Zverejnené 14.11.2018


 

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup

Úvodná stránka