Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Myslava

Pozvánka - Neplánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Myslava - 20.9.2018 - 16.00hod. - Klub dôchodcov v MyslaveVytlačiť
 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Košice-Myslava dňa 13.9.2018

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

neplánované zasadnutie  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Myslava

 

ktoré sa uskutoční dňa 20.9.2018 o 16.00 hod

 v Klube dôchodcov v Myslave

Návrh programu:                                                                    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Otvorenie

  • Voľba návrhovej komisie
  • Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  • Schválenie programu rokovania

 

2. Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy, resp. jej dodatku

  • Žiadateľ Uncertain s.r.o. Čordákova 34, Košice, IČO: 46373071
  • Predmet nájmu – časť stavby súp.č. 471, Kultúrny dom
  • Účel nájmu – v rozsahu NZ uzavretej 19.9.2012

 

3. Odkúpenie pozemkov na vybudovanie chodníka oproti škole – rozpočtové opatrenie č. 4

 

4. Prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MZ MČ Košice-Myslava č. 134/2018 k bodu rokovania č. 8a, zo dňa 21.8.2018

 

5. Záver

 

 

 

 

                                                               ....................................................

                                                                        Ing.Iveta Šimková

                                                              starostka MČ Košice - Myslava


 
 

Upútavky na oznamy

Osadenie cestného spomaľovača – križovatka Ku Bangortu, Na Kope, Myslavská

Oznamujeme občanom, že cestný spomaľovač (retardér) osadený na križovatke ulíc Ku Bangortu, Na Kope, Myslavká je tu osadený iba DOČASNE z dôvodu havar ...viac...

Zverejnené 9.11.2018


 

Zmena stanovišťa kontajnera na komunálny odpad + triedený odpad - Maša Letný Bufet

KONTAJNER.jpg

Vážení občania,
kvôli rekonštrukcii druhej polovice myslavskej cesty spoločnosť KOSIT musela zmeniť stanovište kontajnera na komunálny odpad z  ...viac...

Zverejnené 8.11.2018


 

Rekonštrukcia myslavskej cesty v úseku Myslava-Maša - 8.11.2018 - Frézovanie druhého jazdného pruhu

PRACA NA CESTE2.jpg

Oznamujeme občanom, že dňa 8.11.2018 sa v rámci rekonštrukcie myslavskej cesty začne s frézovaním druhého jazdného pruhu v úseku Základná škola – Maša ...viac...

Zverejnené 7.11.2018


 

Oznam MÚ MČ Košice-Myslava - od 29.10.2018 do 2.11.2018 - nedostupnosť určitých služieb na MÚ

O Z N A M
 
V dňoch od 29.10.2018 do 2.11.2018 z dôvodu čerpania dovolenky nebudú dostupné služby:
 
Osvedčovanie listí ...viac...

Zverejnené 24.10.2018


 

DERATIZÁCIA - 22.10.-30.11.2018

potkan.jpg

Zverejnené 24.10.2018


 

DRAŽBA - rodinný dom

DRAŽBA OBR..jpg

Zverejnené 16.10.2018


 

Pošta Myslava (Košice 16) - Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť - 16.,17.,18.,19.10.2018

POSTA LOGO.jpg

Pošta Myslava(Košice 16) oznamuje svojim klientom, že v dňoch 16.,17.,18.,19.10.2018 bude z prevádzkových dôvodov otvorená:
 
Utorok    ...viac...

Zverejnené 15.10.2018


 

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

webygroup

Úvodná stránka