Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Symboly obce

Myslavský erb

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Myslava v uznesení č. 96/03 zo dňa 3. 12. 2003 schválilo predložené návrhy obecnej vlajky a obecného erbu z roku 1803 a žiadalo starostu Ing. Michala Müllera na vykonanie ďalších krokov, aby sa predložené návrhy stali oficiálnymi.Listom zo dňa 10. 12. 2003 žiada MČ Košice – Myslava Heraldickú komisiu pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave o posúdenie, prípadne zapísanie návrhu obecného erbu a vlajky z roku 1803 do Heraldického registra Slovenskej republiky. V prílohe boli zaslané dva návrhy.
Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 26. 2. 2004 vyslovilo svoj súhlas s predloženým návrhom erbu s presnými pokynmi na drobné úpravy v grafickej podobe kvôli čitateľnosti erbu. Upravený návrh bolo potrebné zaslať vo farebnej verzii i v linke, aby mohol byť uzatvorený na najbližšom zasadnutí Heraldickej spoločnosti MV SR.

Erb Myslavy                               Zástava Myslava

              Myslavský Erb           

Dňa 29. 3. 2004 potvrdila Heraldická komisia MV SR prijatie vyobrazenia odtlačku historickej pečate Myslavy – ale bez prijatia požadovanej kresby, bez ktorej nemôže byť vec posudzovaná.V liste zo dňa 14. 5. 2004 oznamuje Heraldický register Ministerstva vnútra SR Mestskej časti Košice – Myslava, že zapísala erb mestskej časti do Heraldického registra SR pod signatúrou M-161/04 v tejto podobe: v červenom štíte na zlatej oblej pažiti veľký strieborný obrátený lemeš a vyrastajúci, okolo striebornej palice sa vinúci vinič s dvoma striebornými strapcami hrozna. Autorom návrhu erbu je pán Marcel Bodnár.Vlajka mestskej časti Košice – Myslava má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto-modro delená, vejúca časť pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov: bieleho, červeného a žltého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi,t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

História Myslavského erbu

Pravdepodobne prvý odtlačok pečate obce Myslava sa nachádza na žiadosti o prijatie do lona rímskokatolíckej cirkvi zo dňa 8. 2. 1753. V kruhopise je nápis SIGILLUM PAGI MISLOKA 1636. V strede sa už objavuje obraz viniča Odtlačok pečate obce Myslava sa nachádza v Arcibiskupskom archíve v Košiciach na listine z 4. marca 1816. Barokový štít svedčí o oveľa staršom pôvode erbu Myslavy. Názov v kruhopise SIGILUM. POONIS. MISZLOKA. 1803 znamená v plnom znení SIGILLUM POSSESSIONIS MISZLOKA 1803, v preklade Pečať obce Myslava 1803. Kovové typárium – pečatidlo sa nachádza v Magyar Nemzeti Múzeum, Torténeti Múzeum, Budapest i. č. 6/1940,∅ 3,1 x 2,6 cm, č. neg. 2499. Pečatidlo bolo odkúpené od Eugena Spitzera. V kruhovom strede pečate je vpravo vyobrazený veľký lemeš (nástroj, ktorý sa v minulosti používal na orbu), vľavo vinič s dvoma strapcami hrozna, ktorý sa ovíja okolo kola. Tieto atribúty symbolizujú nielen poľnohospodársky charakter Myslavy, ale poukazujú aj na to, že v obci prekvitalo aj vinohradníctvo. V pečatnom obraze sa heraldicky symbolizovali „chlieb a víno“. Poľnohospodársky motív nesporne odrážal charakter obce i zamestnanie časti jeho obyvateľov v minulosti.
Tieto časté heraldické figúry v erboch a pečatiach obcí symbolizujú večný zápas človeka o obživu, udržanie a zrod nového života. Symbolika strapca hrozna má však aj hlbšívýznam: nesie hlbokú kresťanskú symboliku, pretože súvisí s vínom, eucharistickou krvou Ježiša Krista. Z roku 1839 pochádza mosadzné oválne pečatidlo s odlišným znakmi. V kruhopise je nápis MISZLÓKA HELLSÉG PETSÉTTYE 1839. Nachádza sa tiež vo vyššie
menovanom múzeu pod i. č. 4/1940, ∅ 4 cm, č. neg. 2499. Aj toto pečatidlo bolo odkúpené od Eugena Spitzera. Na pečatidle sa prejavuje najväčší úpadok heraldickej tvorby. Kovorytec, ktorý pôsobil v rokoch 1839-1840, vôbec nerozumel heraldickej tvorbe, lebo namiesto symbolov začal do obecných pečatí vyrývať žánrové obrázky. V ŠOBA Košice sa v Zbierke pečatí Abovskej župy nachádza tretie pečatidlo s podobným symbolom ako na pečati z roku 1839 (mlyn so ženskou postavou). Najnovšia podoba myslavského erbu z roku 2004 ma svoje korene v pečati z roku 1803.

Mgr. Anna Kolibárová


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka