Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Verejné obstarávanie

Výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "Výmena BG žľabov a oprava prepadnutej komunikácie"

 
Prieskum trhu - Výzva na predkladanie ponúk - Zimná údržba chodníkov v MČ Košice-Myslava 2018/2019

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "Otočka, Ulica Chmeľniky"

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "Oprava výtlkov na miestnych komunikáciach"

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "Chodník Za dolným mlynom"

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "Komunikácia Ku Bangortu"

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "Kosenie verejných priestranstiev"

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "OPRAVY - KOMUNIKÁCIE, CHODNÍK"

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - "Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby verejného osvetlenia MČ Košice-Myslava"

 
Informácia k verejnému obstarávaniu - "Zimná údržba 2017-2018"

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - Zimná údržba 2017-2018

 
Formulár pre uchádzačov k Výzve na predkladanie ponúk - Zimná údržba 2017-2018

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - Most cez Myslavský potok - oprava

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - Oprava komunikácie Za priekopou

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - Most cez Myslavský potok - oprava

 
Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákazky: „Odvedenie zrážkového prívalu v lokalite Myslava – pod Horou“ – práce

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - Dodanie a osadenie cestných spomaľovacích prahov + dopravné značenie

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - Vypracovanie hladinového režímu Myslavského potoka. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 300,-€ bez DPH

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - Veža na hranie

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - SMS informačný systém

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - realizácia komunikácie s krytom z asfaltového betónu

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - vybavenie stolnotenisovej herne

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa vnútornej smernice upravujúcej postup mestskej časti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 - rekonštrukcia kotolne

 
SMERNICA č. VO 1/2017 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

 
 LIST - ZMOS VO.pdf (186.4 kB) LIST - ZMOS VO.pdf (186.4 kB)

 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

Úvodná stránka