Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 32
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6/2017EUROVIA SK, a. s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 KošiceZmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Zhotovenie uvedeného diela v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa41 304,08 €11.11.2017nestanovený
5/2017Športový klub TAEKWON-DO ITF CHARKOVSKÁ KOŠICE, Charkovská 1, 040 22 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava podľa platného VZN č. 4/2016Poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 300,00 €10.11.2017nestanovený
4/2017O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5Kúpna zmluva č. 2371088504Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenie špecifikované v prílohe č. 1 386,00 €18.10.2017nestanovený
3/2017Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZ M L U V A č. 121925 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu38 685,00 €17.10.2017nestanovený
2/2017Ing. Milan Gajdoš – MG STAV, Južná trieda 43, 040 01 KošiceZMLUVA č. SD 2/2017 o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaZabezpečenie výkonu stavebného dozoru Na stavbe „ Odvedenie zrážkového prívalu v lokalite Myslava - Pod Horou“24,00 € (jednotková)2.9.2017nestanovený
23Gabriela Bérešová, Opatovská cesta 22, 040 01 KošiceKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti9 522,80 €15.8.2017nestanovený
00690961-012-morrow, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č.: 00690961-01 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaZabezpečiť rýchle informovanie obyvateľov mestskej časti Myslava prostredníctvom zasielania krátkych správ40,00 €1.8.2017nestanovený
1MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 KošiceZMLUVA O DIELO č. 1/2017Vykonanie diela v rámci projektu „Odvedenie zrážkového prívalu v lokalite Myslava–Pod Horou“29 831,21 €7.7.2017nestanovený
R_59/2017IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správyZmluva o dielo č. R_59/2017 uzavretá na základe § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaPrávo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS 215,10 €21.4.2017nestanovený
22Diana Rišková, Pod Hrabinou 32, 040 16 KošiceKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 646,00 €6.4.2017nestanovený
21Rodičovské združenie pri materskej škole, Za Priekopou č. 57Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 500,00 €23.3.2017nestanovený
20Klub dôchodcov, Myslavská č. 115, 040 16 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €23.3.2017nestanovený
19Občianske združenia KOŠICKI ŠPIVACI, Námestie nádeje 1, 040 01 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 500,00 €23.3.2017nestanovený
18Rímskokatolícka cirkev, Myslavská 137, 040 16 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €23.3.2017nestanovený
17Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z., Myslavská č. 159Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 500,00 €21.3.2017nestanovený
Položky 1-15 z 32


Úvodná stránka