Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 45
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2018Urbariát Myslava, pozemkové spoločenstvo, Myslavská 127, 040 16 KošiceNájomná zmluva o prenájme pozemkov uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPredmetom zmluvy je prenájom časti spoločných nehnuteľností pozemkového spoločenstva Urbariátu Myslava uvedených v článku III. ods. 1 tejto zmluvy20,55 €22.5.2018nestanovený
11/2018Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaZMLUVA č. P-0069096100 o využívaní elektronických služiebPredmetom tejto zmluvy je využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa.0,00 €22.5.2018nestanovený
10/2018IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 KošiceZmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_39/2018 uzavretá na základe § 269 ods.2 zákona č.513/1991 v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“)Právo Používateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS v súlade so Zásadami a podmienkami oprávneného používania SW produktov IVeS 274,85 €22.5.2018nestanovený
9/2018Občianske združenie KOŠICKI ŠPIVACI, Námestie nádeje 1, 040 01 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 500,00 €10.5.2018nestanovený
8/2018Rodičovské združenie pri materskej škole, Za Priekopou 57Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 500,00 €10.5.2018nestanovený
7/2018Klub dôchodcov, Myslavská č. 115, Reg,č, 224/2012-OSVZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €10.5.2018nestanovený
6/2018Spolok Dychová hudba – Myslavčanka, Na Kope 89, 040 16 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 800,00 €10.5.2018nestanovený
5/2018Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z.Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €10.5.2018nestanovený
4/2018Ing. Vincent PerúnMandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb.Výkon technického dozoru investora v rozsahu prílohy č. l 200,00 €5.4.20183.5.2018
3/2018JUDr. Jozef Göbl, Jantárova č. 30, 040 01 KošiceZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB č. 03/2018 ROP uzatvorená v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokáciiPredmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátom, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory registrovaným pod číslom SAK 43731 100,00 €10.2.201831.12.2018
2/2018Ján Prochyra a Dušana Prochyrová, obaja bytom Myslavská č. 86, 040 16 KošiceK Ú P N A Z M L U V A o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti2 470,00 €3.2.2018nestanovený
1/2018CESTY KOŠICE s.r.o.ZMLUVA O DIELO Č. 01/2018-RVŽ č. zhotoviteľa 31102/O/2017 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na stavbu: „Most cez Myslavský potok - oprava“Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela uvedeného v čl. II bode 2. tejto zmluvy v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa a predloženej cenovej ponuky.18 177,00 €6.2.201831.12.2018
7/2017Akzent BigBoard a. s., Ivanská cesta 2D, 821 04 BratislavaNÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 663 a 723 Občianskeho zákonníkaPrenajímateľ prenajíma nájomcovi časť pozemku, parcely „C“ č. 1624/485 v k.ú. Myslava, okres Košice II, za účelom umiestnenia 3 ks obojstranných reklamných zariadení typu „billboard“ o rozmeroch 5,1 x 2,4 m.1 950,00 €23.12.2017nestanovený
6/2017EUROVIA SK, a. s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 KošiceZmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Zhotovenie uvedeného diela v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa41 304,08 €11.11.2017nestanovený
5/2017Športový klub TAEKWON-DO ITF CHARKOVSKÁ KOŠICE, Charkovská 1, 040 22 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava podľa platného VZN č. 4/2016Poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 300,00 €10.11.2017nestanovený
Položky 1-15 z 45


Úvodná stránka