Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 85
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
22/2018CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 KošiceZMLUVA O DIELO (§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „ GDPR“ ) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 948,00 €4.10.2018nestanovený
21/2018Uncertain s r.o., Moskovská trieda 3, 040 23 KošiceDodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 19.9.2012 podľa ust. Zák. č. 116/1990 Zb . o nájme a podnájme nebytových priestorov a podľa § 663 a nasl. Obč. zák.Predmetom nájmu je časť stavby súp. č. 470 - Kultúrny dom21 600,00 €27.9.20181.10.2022
20/2018CESTY KOŠICE s.r.o., ul. Mlynská 28, 040 01 KošiceZmluva o dielo uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení Zrealizovanie stavebného diela - Komunikácia Ku Bangortu36 743,14 €18.9.2018nestanovený
19/2018CESTY KOŠICE s.r.o., ul. Mlynská 28, 040 01 KošiceZmluva o dielo uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom zneníZrealizovanie stavebného diela - Chodník Za dolným mlynom15 139,63 €18.9.2018nestanovený
18/2018KIP -Košický inžiniering Perún, Olšovany 117, 044 19Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb.Výkon technického dozoru investora v rozsahu prílohy č. l 200,00 €15.9.2018nestanovený
17/2018Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z., Myslavská č. 159, 040 16 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €6.9.2018nestanovený
16/2018Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KošiceZmluva č. 2018001516 o zverení majetku mesta do správy uzatvorená podľa § 6 ods. 2 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovZverenie majetku mesta do správy44 567,68 €20.7.2018nestanovený
15/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskatovanie verejných služieb 696,00 €21.6.2018nestanovený
14/2018Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5, 040 13 KošiceZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovPoskytnutie audítorských služieb 800,00 €13.6.2018nestanovený
13/2018Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KošiceDodatok č. 1 k Zmluve č. 2013000413 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 21. 02. 2013Zverenie majetku mesta do správy0,00 €13.6.2018nestanovený
12/2018Urbariát Myslava, pozemkové spoločenstvo, Myslavská 127, 040 16 KošiceNájomná zmluva o prenájme pozemkov uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPredmetom zmluvy je prenájom časti spoločných nehnuteľností pozemkového spoločenstva Urbariátu Myslava uvedených v článku III. ods. 1 tejto zmluvy20,55 €22.5.2018nestanovený
11/2018Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaZMLUVA č. P-0069096100 o využívaní elektronických služiebPredmetom tejto zmluvy je využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa.0,00 €22.5.2018nestanovený
10/2018IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 KošiceZmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_39/2018 uzavretá na základe § 269 ods.2 zákona č.513/1991 v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“)Právo Používateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS v súlade so Zásadami a podmienkami oprávneného používania SW produktov IVeS 274,85 €22.5.2018nestanovený
9/2018Občianske združenie KOŠICKI ŠPIVACI, Námestie nádeje 1, 040 01 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 500,00 €10.5.2018nestanovený
8/2018Rodičovské združenie pri materskej škole, Za Priekopou 57Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 500,00 €10.5.2018nestanovený
Položky 31-45 z 85

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka