Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Myslava Mestská časť Košice
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Košice - Myslava » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 85
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7/2018Klub dôchodcov, Myslavská č. 115, Reg,č, 224/2012-OSVZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €10.5.2018nestanovený
6/2018Spolok Dychová hudba – Myslavčanka, Na Kope 89, 040 16 KošiceZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 800,00 €10.5.2018nestanovený
5/2018Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z.Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPoskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava1 000,00 €10.5.2018nestanovený
4/2018Ing. Vincent PerúnMandátna zmluva uzavretá podľa §566 a násl. zákona č.513/1991 Zb.Výkon technického dozoru investora v rozsahu prílohy č. l 200,00 €5.4.20183.5.2018
3/2018JUDr. Jozef Göbl, Jantárova č. 30, 040 01 KošiceZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB č. 03/2018 ROP uzatvorená v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokáciiPredmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátom, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory registrovaným pod číslom SAK 43731 100,00 €10.2.201831.12.2018
2/2018Ján Prochyra a Dušana Prochyrová, obaja bytom Myslavská č. 86, 040 16 KošiceK Ú P N A Z M L U V A o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti2 470,00 €3.2.2018nestanovený
1/2018CESTY KOŠICE s.r.o.ZMLUVA O DIELO Č. 01/2018-RVŽ č. zhotoviteľa 31102/O/2017 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na stavbu: „Most cez Myslavský potok - oprava“Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela uvedeného v čl. II bode 2. tejto zmluvy v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa a predloženej cenovej ponuky.18 177,00 €6.2.201831.12.2018
7/2017Akzent BigBoard a. s., Ivanská cesta 2D, 821 04 BratislavaNÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 663 a 723 Občianskeho zákonníkaPrenajímateľ prenajíma nájomcovi časť pozemku, parcely „C“ č. 1624/485 v k.ú. Myslava, okres Košice II, za účelom umiestnenia 3 ks obojstranných reklamných zariadení typu „billboard“ o rozmeroch 5,1 x 2,4 m.1 950,00 €23.12.2017nestanovený
6/2017EUROVIA SK, a. s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 KošiceZmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Zhotovenie uvedeného diela v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa41 304,08 €11.11.2017nestanovený
5/2017Športový klub TAEKWON-DO ITF CHARKOVSKÁ KOŠICE, Charkovská 1, 040 22 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice - Myslava podľa platného VZN č. 4/2016Poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Myslava 300,00 €10.11.2017nestanovený
4/2017O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5Kúpna zmluva č. 2371088504Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenie špecifikované v prílohe č. 1 386,00 €18.10.2017nestanovený
3/2017Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZ M L U V A č. 121925 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu38 685,00 €17.10.2017nestanovený
2/2017Ing. Milan Gajdoš – MG STAV, Južná trieda 43, 040 01 KošiceZMLUVA č. SD 2/2017 o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaZabezpečenie výkonu stavebného dozoru Na stavbe „ Odvedenie zrážkového prívalu v lokalite Myslava - Pod Horou“24,00 € (jednotková)2.9.2017nestanovený
23Gabriela Bérešová, Opatovská cesta 22, 040 01 KošiceKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti9 522,80 €15.8.2017nestanovený
00690961-012-morrow, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č.: 00690961-01 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaZabezpečiť rýchle informovanie obyvateľov mestskej časti Myslava prostredníctvom zasielania krátkych správ40,00 €1.8.2017nestanovený
Položky 46-60 z 85

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka